Tvarus kūrėjas

Tvarių kūrybos priemonių gamyba 4 - 10 metų vaikams, naudojant perdirbtas ir/ar bioskaidžias medžiagas